Genel Çalışma Koşulları

Wuhlheide Çocuklara ve Gençlere Yönelik Boş Zamanları Değerlendirme Merkezi – Eyalet Müzik Akademisi - Kamu Yararına Çalışan İşletim Limited Şirketi (KJfz-L-gBmbH) tarafından işletilen, FEZ-Berlin’in genel çalışma koşullarıdır. 

 

  1. Geçerlilik Alanı

Genel çalışma koşullarıyla; FEZ-Berlin’in işleticisi olan KJfz-L-gBmbH (bundan sonra sadece ‘FEZ-Berlin’ olarak anılacak) ve FEZ-Berlin’i ziyaret edenler (bundan sonra ‘ziyaretçiler’ ya da ‘müşteriler’ olarak anılacak) arasındaki hukuki ilişkiler düzenlenmektedir.

Genel çalışma koşulları; FEZ-Berlin organizasyonlarına yönelik giriş biletlerinin (bundan sonra ‘bilet’ olarak anılacak) iktisabına ilişkin sözleşmenin mütemmim cüzleridir. 

Genel çalışma koşulları, tüm FEZ-Berlin müşterileri için geçerlidir. Bunlara gerek özel şahıslar, gerekse pedagojik kuruluşlara ait gruplar (okul, kreş, anaokulu, gündüz bakım evleri grupları ve yine başka pedagojik kuruluşların grupları) dâhildir (bunlar bundan sonra, pedagojik kuruluşların grupları olarak anılacak). FEZ-Berlin, müşterilerin genel çalışma koşullarını kabul etmemektedir.

Genel çalışma koşulları, tüm FEZ-Berlin organizasyonları için geçerlidir. Bunlara Astrid – Lindgren – Kumpanyası’nın tiyatro salonundaki, kukla sahnesindeki ve stüdyo sahnesindeki tüm tiyatro organizasyonları ve yine FEZ’de bulunan orbitall – Uzay Yolculukları Merkezi’nin tüm organizasyonları ve FEZ bünyesindeki Alice – Çocuk Müzesi’nin tüm organizasyonları dâhildir.

Genel çalışma koşulları, FEZ-Berlin kapalı yüzme havuzuna ve yüzme gölüne ait biletler için geçerli değildir.

 

  2. Çalışma ve Müracaat Saatleri

FEZ-Berlin çalışma saatleri, müessesede askıya asılmıştır. Ayrıca bunları şu adresten de görmek mümkündür: www.fez-berlin.de/service/oeffnungszeiten/

Veznenin çalışma saatleri ise, müessesenin çalışma saatlerinden farklıdır. FEZ-Berlin fuayesindeki veznenin çalışma saatleri, veznenin bulunduğu yerde askıya asılmıştır.

Yine bunları şu adresten de görmek mümkündür: www.fez-berlin.de/service/oeffnungszeiten/. Bu vezne çalışma saatleri çerçevesinde, FEZ-Berlin’in yayınlarında duyurulan tüm organizasyonlarının biletleri temin edilebilir.

Ziyaretçi servisi müracaat saatleri, Pazartesi – Cuma saat 9.00 ile 16.00 arasıdır.

Ziyaretçi servisi çalışanları, FEZ-Berlin'de düzenlenen etkinliklere ilişkin soruları cevaplandırır.

 

  3. Program

3.1 Program Planı ve Başlama Saatleri

Münferit organizasyonların program planı ve başlama saatleri, FEZ-Berlin’in genel yayınlarıyla duyurulmaktadır. Medyadaki bilgilerse, bağlayıcı değildir. Rollerle ve oyun planlarıyla ilgili değişiklik yapma hakkı mahfuzdur. 

3.2 Kapasite ve Koltuklar

FEZ-Berlin gerektiğinde kapasitesini ve koltuklarını artırabilir ya da değiştirebilir.

3.3 Yaş Grubu ve Sınıf Düzeyleri

Organizasyonlarımızın yaş sınırlandırmalarına riayet edilmelidir. Bir yaş grubuna veya belirli bir sınıf düzeyine yönelik uygunluk hakkında karar verirken, hem oyunun kendisini hem de sahneye konulmasıyla ilgili özelliklerini, örneğin soyutluk derecesini, yoğunluğunu veya uzunluğunu dikkate alıyoruz. Yaş sınırlandırmalarımız bağlayıcıdır.

Ziyaretçi servisi ve gişe, FEZ-Berlin’in münferit organizasyonlarının yaş grupları veya sınıf düzeyleri hakkında bilgi vermektedir.

 

  4. Giriş

4.1 Organizasyon başlangıcından önce ve sonra, FEZ-Berlin’de bulunma durumu

FEZ-Berlin çalışma saatleri çerçevesinde olmak üzere; tüm ziyaretçilerimiz, FEZ-Berlin’in kamuya açık alanlarında bulunmakta serbesttir.

4.2 Giriş hakkı

Bir organizasyona sadece geçerli bir bilet varsa girilebilir. Bir sipariş teyidinin veya faturanın ibrazı, bunun için prensip olarak yeterli değildir. 

4.3 Astrid – Lindgren – Kumpanyası’nın tiyatro organizasyonlarına, kukla sahnesine ve stüdyo sahnesine giriş

Giriş, sahnelemeyle ilgili koşulları esas alır. Genelde giriş, organizasyonun başlangıcından 15 dakika öncedir.

Sahne alan sanatçılara ve diğer ziyaretçilere yönelik saygıdan dolayı; organizasyon başladıktan sonra ziyaretçiler, ancak uygun bir anda ve giriş personellerinin direktifleri doğrultusunda içeriye alınabilmektedir.

Bir organizasyon başladıktan sonra, daha önce iktisap edilen koltuk için artık herhangi bir hak ileri sürülemez. Sonradan içeriye alınmaya yönelik bir kanuni hak, mevcut değildir.

4.4 Pedagojik organizasyonlara giriş

Pedagojik kuruluşların gruplarına eşlik edenler, pedagojik organizasyonun başlangıcından 15 dakika önce, fuayedeki veznede kabul edilmektedir. Gecikmeler, ziyaretçi hizmetlerine 030-530 71-500 telefon numarası üzerinden bildirilmelidir.

4.5 Bir organizasyondan ayrılmak

Eğer bir ziyaretçi satın aldığı biletini giriş kontrolü sırasında ibraz eder ve giriş işlemini yaptırır, sonra da FEZ-Berlin’deki organizasyon mahallinden ya da FEZ-Berlin’den geçici olarak çıkmak isterse, ayrılmadan önce giriş personeline bilgi vermeli ve satın aldığı biletini giriş personeline hem çıkarken hem de geri dönüşte yeniden göstermelidir.

4.6 Yürüme engelli kişilerin girişi

Yürüme engelli kişiler için, organizasyona yönelik bariyersiz bir giriş mevcuttur. FEZ-Berlin tiyatro salonunda, 4 adet tekerlekli iskemle yeri mevcuttur. FEZ-Berlin organizasyonlarında bedensel ve zihinsel engellilik hallerine memnuniyetle ve imkânlar ölçüsünde saygı gösterilmekte ve bu konuda önlemler alınmaktadır.

Bedensel ya da zihinsel engelli kişilerin ziyaretini lütfen, ziyaretçi servisinin çalışma saatleri çerçevesinde, 030-530 71-333 telefon numarasını arayarak ya da E-Mail yoluyla bildirin: buchung@fez-berlin.de

  5. Biletler

 

5.1 Tek / aile / grup bileti

FEZ-Berlin, tek bilet, aile bileti ve grup bileti seçenekleri sunar.

Bilet satış düzenlemelerini değiştirme veya bunlara ekleme yapma hakkımız saklıdır. FEZ Berlin tarafından yayınlanır veya gişede duyurulur.

 

5.1.1 Tek bilet

Tek bilet bir kişi için geçerlidir. Çocuklar ve yetişkinler arasında genellikle bir ayrım yapılmaz. Bireysel biletlerin fiyatlandırması çocuk ve genç dostudur. Yetişkinler genellikle ek ücret ödemez.

 

5.1.2 Aile / Grup bileti

FEZ-Berlin'deki hafta sonu, resmi tatil ve tatil etkinlikleri ve FEZ'deki orbitall ve Alice etkinlikleri için aile biletleri satın alınabilir.
Aile bileti tarifesi 2 veya daha fazla kişi için geçerlidir.

FEZ'deki Astrid Lindgren Sahnesi'ndeki etkinlikler için grup biletleri mevcuttur.
Grup bilet tarifesi 3 veya daha fazla kişi için geçerlidir.

Ziyaretçi servisi ve gişe, geçerli aile / grup bileti fiyatları hakkında bilgi sağlar.

 

  6. Giriş fiyatları ve indirimler

 

6.1 Giriş fiyatlarıyla indirimlerin ilan edilmesi

İlgili organizasyonlar bakımından geçerli olan giriş fiyatlarıyla indirimler, FEZ-Berlin yayınlarından öğrenilmelidir. Tüm fiyatlara, tahakkuk etmesi halinde yasal katma değer vergisi dâhildir.

Malzeme masrafları yalnızca, seçilmiş organizasyonlarda giriş fiyatına dâhildir. Merkezi rezervasyon bölümü, ziyaretçi hizmetleri ve vezne, geçerli giriş fiyatlarıyla indirimlere ilişkin bilgilendirmede bulunmaktadır.

 

6.2 Küçük çocuklar

Küçük çocuklar, FEZ-Berlin’e ücretsiz giriş yapabilirler, ancak gişeden ya da internet bilet satış sayfasından ücretsiz çocuk bileti alınmalıdır.

1 yaşına kadar (dâhil) olan çocuklar küçük çocuk kategorisine dâhildir.

Küçük çocuklar için, koltuk hakkı söz konusu değildir.

Küçük çocuklara hitap eden organizasyonlarda, küçük çocuk düzenlemesi geçersiz olmaktadır.

 

6.3 Ağır engelli kişilere refakat edenler

Ağır engelli kişilere refakat ettiklerini resmi kimlik ibraz ederek belgeleyenler için giriş ücretsizdir. Ancak ağır engelli bir kişinin refakatçisi gişeden ya da internet bilet satış sayfasından ücretsiz bir biletin alınması gerekmektedir.

 

6.4 Pedagojik kuruluşların ziyaretçi gruplarına eşlik edenler

Pedagojik kuruluşların ziyaretçi gruplarına eşlik edenler için giriş ücretsizdir. Ancak ziyaretçi gruplarına eşlik edenler gişeden ya da internet bilet satış sayfasından ücretsiz bir biletin alınması gerekmektedir.

 

6.5 Gençlik Kültür Hizmetleri’nin bonusları

Eğitim, Gençlik ve Bilim Senato İdaresi’nin bu konudaki geçerli koşulları doğrultusunda Gençlik Kültür Hizmetleri’nden temin edilebilmekte olan kuponlar için, indirimler verilmektedir.

Berlin’deki kuruluşların çocuk ve gençlik tiyatrolarına yönelik grup ziyaretleri, Gençlik Kültür Hizmetleri üzerinden desteklenmektedir. Bunun için gerekli olan hesap pusulası, Gençlik Kültür Hizmetleri’nden temin edilebilir.

Sadece bir hesap pusulası ibraz edildiği takdirde, veznede gruplara yönelik indirimli tekli fiyat kabul edilebilmektedir.

 

6.6 TuSCH ve TuKi

TuSch ve TuKi partnerlerine indirimler tanınmaktadır.

 

6.7 Aile belgesi, tatil belgesi, Berlin belgesi

Geçerli aile belgesi ve geçerli süper tatil belgesi çerçevesindeki sunumlar doğrultusunda, indirimler tanınmaktadır. İlgili kuponlar kesilip, vezneye verilmelidir.

Geçerli bir Berlin belgesi ibraz edildiğinde, indirimler tanınmaktadır. FEZ-Berlin’in –pedagojik kuruluşların grupları tarafından ziyaret edilen- pedagojik organizasyonlarında, pedagojik kuruluşa mensup olup Berlin belgesi bulunan çocuklara ve gençlere genelde indirim tanınmamaktadır.

Berlin belgesine sahip olan bu çocuklar ve gençler için, giriş ücretini normalde Berlin Eyaleti, Eğitim ve Katılım Paketi kapsamında üstlenmektedir. Müracaat ve iade, pedagojik kurum üzerinden gerçekleştirilir. FEZ-Berlin, bu durumda indirim uygulamaz.

 

6.8 Kombine bilet

Pedagojik kuruluşların grupları bilet başına 1,00 € ilave ödedikleri takdirde, FEZ-Berlin giriş biletlerini kombine bilet olarak kullanabilirler.

Kombine biletler, Berlin-Brandenburg Ulaşım Birliği’nin (VBB) tüm yakın mesafeli toplu ulaşım araçları bakımından, ABC tarifesi için geçerlidir (Bu geçerlilik gidiş ve dönüş yolculukları için; organizasyon başlangıcından üç saat önce başlar ve yine organizasyon başlangıcından azami beş saat sonra sona erer).

Organizasyon rezervasyonlarında, rezervasyon teyidi kombine bilet olarak geçerli olur.

Gidiş yolculuğunda organizasyon bileti ya da rezervasyon teyidi hazır bulundurulacak ve toplu taşıma araçlarındaki bir denetleme sırasında ibraz edilecektir.

 

6.9 Sosyal yardım alanlara, sosyal ödemeler alanlara, onursal görevlerde bulunanlara, yüksek öğretim öğrencilerine yönelik indirimler

İndirimler, şu gruplara tanınmaktadır:

 

  • Berlin Kartı S’yi ya da yetkili sosyal dairenin muadil belgesini ibraz edebilen, sosyal yardım alan kişiler
  • Berlin belgesini ya da Federal İş Ajansı’nın güncel bir belgesini (onay bildirimini) ibraz edebilen, sosyal ödemeler (SGB II doğrultusunda İşsizlik Parası II veya Vatandaşlık Parası [Bürgergeld]) alan kişiler
  • Berlin / Brandenburg Onursal Görev Kimliği’ni ibraz edebilen, onursal görevlerde bulunanlar
  • Bafög bildirimini ibraz edebilen, yükseköğretim öğrencileri (27 yaşa kadar)

 

İndirimler, sadece veznede geçerli bir kanıt ibraz edebildikleri takdirde ve mevcut biletler ölçüsünde hak sahibi gruplara verilmektedir. İndirim kanıtı, giriş kontrolünde hazır tutulacaktır.

İndirimli biletler devredilemez. İndirimli biletler temin edenler, gerek biletleri satın alırken gerekse organizasyonu ziyaret ettiklerinde personel tarafından talep edilmesi halinde, indirim hakkının dayanağını belgelemekle yükümlüdür.

Eğer ziyaretçilerin kontrolü sırasında, biletler için tam ücretin haksız yere ödenmemiş olduğu ortaya çıkacak olursa, FEZ-Berlin fark meblağını bilahare talep etme hakkına sahip olur.

İndirim gerektiren durumların sonradan ileri sürülmesi, mümkün değildir. Birden fazla indirim gerektiren durumların birbirleriyle toplanması da mümkün değildir.

 

6.10 Bilet satışı

FEZ-Berlin organizasyonlarına ilişkin biletler; FEZ-Berlin fuayesindeki vezneden vezne çalışma saatlerinde, FEZ-Berlin İnternet Mağazası’ndan ve seçilmiş ön satış noktalarından temin edilebilir.

FEZ-Berlin organizasyonları FEZ-Berlin yayınlarıyla duyurulur duyurulmaz, biletler temin edilebilmektedir.

 

6.10.1 Gişe

FEZ-Berlin fuayesindeki gişeye yapılacak ödeme, nakit olarak ya da EC/Kredi Kartı ile yapılabilir. Kartla yapılan ödeme için işlem masrafı alınmaz.

Biletleri satın almasından hemen sonra müşteri, satın aldığı biletlerin ve para üstünün doğru olup olmadığını vezne başındayken kontrol etmelidir. Daha sonraki şikâyetler dikkate alınamayacaktır.

 

6.10.2 İnternet Bilet Satış Mağazası

FEZ-Berlin organizasyonlarının biletleri, FEZ-Berlin İnternet bilet satış mağazasından temin edilebilmektedir: tickets.fez-berlin.de

FEZ-Berlin, İnternet Mağazası’ndaki organizasyon ve koltuk sunumunu her zaman ve özel olarak bildirime gerek olmaksızın değiştirebilme ya da geçici veya daimi olarak durdurma haklarını mahfuz tutar.

İnternet Mağazası üzerinden yapılan bilet satışı, duruma göre FEZ-Berlin’deki vezneden daha sonra başlayabilir.

Sadece FEZ-Berlin’in seçilmiş organizasyonlarının biletleri, İnternet Mağazası üzerinden satışa sunulur.

FEZ-Berlin’in İnternet Mağazası üzerinden bilet satın almakla müşteri, bilet satışıyla gönderme ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmesi konusunda, FEZ-Berlin’e görev vermiş olur.

Siparişin ödemesi elektronik ortamda gerçekleşir. Kredi kartıyla (VISA, MasterCard), giropay, PayPal ile ödeme yapılabilir.

Beher ürün sepeti için 1,00 € sistem harcı tahsil edilir.

Müşteri “Zahlungspflichtig buchen” alanına tıklama yaptığı anda, sözleşme akdi teklifi müşteri tarafından dile getirilmiş olur. Müşteriye derhal bir E-Mail gönderilir. Bu maksatla, İnternet Mağazası üzerinden satın alma yaptığı esnada FEZ-Berlin’e bildirmiş olduğu E-Mail adresi esas alınır.

Gönderilen E-Mail ile, sipariş teyit edilmiş olur. Tek başına bu E-Mail iletisi, siparişin bağlayıcı bir şekilde kabul edildiği anlamına gelmez henüz. Ancak, siparişin teslim alındığına dair teyitle birlikte, kabulün de aynı E-Mail içinde beyan edildiği ya da –normalde yapıldığı üzere – söz konusu E-Mail ile birlikte arzu edilen biletlerin de aynı anda teslim edildiği durumlar müstesnadır.

Biletlerin iletilmesi için FEZ-Berlin, sadece print@home işlemini uygular. Sipariş ve ödeme işlemlerinin hemen ardından, biletler E-Mail yoluyla gönderilir. Bu maksatla, müşterinin İnternet Mağazası üzerinden satın alma yaptığı esnada FEZ-Berlin’e bildirmiş olduğu E-Mail adresi esas alınır.

Gönderim en geç, sözleşme akdinden sonraki 24 saat içinde yapılır. Bilet E-Mail iletisine pdf dokümanı olarak eklenir. Müşteri elektronik ortamdan satın aldığı biletini hemen kendi yazıcısıyla A4 ebatlı kâğıda yazdırır. Bu bağlamda biletin münhasırlığı, yazılı bir barkot ile sağlanır.

Organizasyona giriş sırasında bu barkot taratılıp kontrol edilir ve giriş işlemi yapılır. Sadece iyi bir baskı kalitesiyle, tarayıcının barkodu okuyabilmesi sağlanabilir.

Alternatif olarak bilet, bir akıllı telefon üzerinden de gösterilebilir.

Müşteri print@home biletini tıpkı nakit para veya geleneksel tarzdaki biletler gibi, güvenli bir yerde muhafaza etmelidir. Öyle ki, suiistimale mahal verilmiş olmasın.

Biletin kaybedilmesinde ve/veya suiistimal edilmesinde FEZ-Berlin sorumlu tutulamaz. Müşteri, çıktısı alınmış bileti kopyalama, çoğaltma ya da değiştirme haklarına sahip değildir. Bilet sadece bir kerelik giriş işlemi için geçerlidir.

İnternet üzerinden satın alınan biletler, postayla gönderilmez.

  8. İade

Satın alınan biletlerin iadesi ve değişimi genel olarak özel kişiler için kapsam dışıdır. Bu durum, gişeden, çevrimiçi mağazadan ve bilet gişelerinden satın alınan biletler için geçerlidir.

Eğitim kurumu grupları için bilet miktarları, etkinlik günü gişede en fazla %15'e kadar ve Berlin tatilleri sırasındaki etkinlikler için okul sonrası gruplar için %50'ye kadar iade olabilir - her durumda ticari olarak yuvarlanır Bilet fiyatının iadesi için ilgili etkinlik için geçerli minimum bilet miktarına en az eşit veya daha büyük bir tam bilet numarası iade edilebilir. Bu, gişeden, çevrimiçi mağazadan ve bilet gişelerinden satın alınan biletler için geçerlidir. Programda ve ürün dizilişinde yapılan değişiklikler, herhangi bir ürün değişimi veya geri alma hakkı doğurmaz.

Kültür otobüsü başvurusuna ilişkin rezervasyonlardan alınan bilet miktarları, ilgili etkinliğe ulaşım talebinin kültür otobüsü tarafından iptal edildiğinin kanıtlanması durumunda bilet bedelinin %100'ü iade edilebilir. Kültür otobüsünün iptali de dahil olmak üzere geri ödeme talebinin, ticket@fez-berlin.de adresine e-posta ile bildirilmesi gerekmektedir. Sistem ücretleri ve diğer masraflar geri ödenmeyecektir.

Etkinliğin değiştirilmeden iptal edilmesi halinde satın alınan biletler, etkinliğin gerçekleşeceği tarihten itibaren 14 gün içerisinde iade edilerek bilet bedelinin iadesi yapılabilir. Geri ödeme talebi e-posta yoluyla ticket@fez-berlin.de adresine bildirilmelidir. Sistem ücretleri ve diğer masraflar geri ödenmeyecektir.

Diğer talepler değerlendirme dışıdır. Süresi dolmuş biletlerde değişiklik yapılmayacaktır. Sözleşmenin konusu eğlence etkinlikleri alanındaki hizmetler ise, bu hizmetler için cayma hakkı yoktur (§ 312 g para. 2 madde 9 BGB).

  8. Kayıp

Kaybedilen biletler konusunda FEZ-Berlin tarafından, prensip olarak telafi yoluna gidilmez.

  9. Biletlerin aktarılması

FEZ-Berlin biletlerinin (örneğin İnternet platformları üzerinden) ticari anlamda başkalarına satılması kabul edilmez ve yasaktır. FEZ-Berlin sözleşme ortakları bu kuraldan müstesna tutulmuştur.

Tiyatro gişelerindeki ön satış, bu gişelerle müstakil olarak düzenlenmektedir. FEZ-Berlin içinde ya da önünde bilet sunumu yasaktır.

   10. Hediye çekleri

Hediye çekleri bilet ya da FEZ-Berlin ürünlerinin satın alınırken belirli miktarlarda (5,00 €, 10,00 €, 15,00 €, 20,00 €, 25,00 €, 50,00 €, 100,00 €) kullanılabilir ya da FEZ-Berlin fuayesindeki gişede belli etkinliklere katılım için satın alınabilir.

Hediye çeki satın alınması belli bir etkinliğe mutlaka katılmaz hakkı doğurmaz.

Hediye çekleri fuayedeki gişede ve FEZ-Berlin internet bilet satış sayfasında kullanılabilir.

Hediye çekleri iade edilemez ve nakit para olarak ödenmez.

  11. Vestiyer

Vestiyer yönetmeliği geçerlidir. Vestiyer yönetmeliği, ilgili mekânda askıya asılmıştır. Vestiyer hafta içinde ücretsiz olarak ve hafta sonlarında ücretli olarak hizmet verir. Mayıs’tan Eylül’e kadar vestiyer kapalıdır.

  12.  Bulunan eşyalar

FEZ-Berlin’de bulunan her türden eşyalar, FEZ-Berlin fuayesindeki ziyaretçi hizmetlerine teslim edilmelidir.

Kaybedilen eşyalarsa, ziyaretçi hizmetlerine derhal bildirilmelidir. Kaybedilen veya hasarlanan eşyalar konusunda, herhangi bir sorumluluk üstlenilmemektedir.

  13. Müessese kaideleri

Organizasyonu rahatsız ettiklerine veya başka ziyaretçilere rahatsızlık verdiklerine yönelik düşünce için haklı bir sebep mevcutsa, ziyaretçiler geçerli biletleri olsa bile organizasyonlardan men edilebilirler.

Yine bir ziyaretçi, işbu genel çalışma koşullarını ihlal ettiği takdirde de, organizasyondan men edilebilir. Bilet satışını engelleyen ya da aksatan veyahut seyircilere rahatsızlık veren kişiler, müesseseyi terk etmeye zorlanabilirler.

Devam eden organizasyonu rahatsız ettiklerinde, başka kişilere rahatsızlık verdiklerinde ya da geçerli bilet ibraz edemeden koltukları işgal ettiklerinde, ziyaretçiler bu organizasyonu terk etmeye zorlanabilirler.

FEZ-Berlin personelinin talimatlarına, riayet edilecektir. Tamamlayıcı mahiyette olmak üzere, müessese yönetmeliği de geçerlidir. Müessese yönetmeliği, müessesede askıdadır.

  14. Sigara içme

Sadece dış alanda, bu konuda işaretlenmiş olan bölümde sigara içilebilir. Bunun dışında, binanın tamamında yasaklanmıştır.

  15. Yiyecek ve içecekler

FEZ-Berlin’e yiyecek içecek getirilmesi mümkündür. Kişilerin beraberlerinde getirdiği yiyeceklerle içecekler, FEZ-Berlin’in bekleme mekânlarında tüketilebilir.

Organizasyon mekânlarında ise, yeme ve içme yasaklanmıştır. FEZ-Berlin’de yiyecek ve içecek satın alabilirsiniz. FEZ-Berlin bünyesindeki gastronomi işletmesini, ilgili özel kiracı işletir.

Alakalı sözleşmeler yalnızca bu kiracı ile akdedilir.

  16. Verilerin korunması

Bilet alanların kişisel verileri, verilerin korunmasına dair mevzuata riayet edilerek ve sözleşmenin ifası için gerekli olan kapsamda, otomasyonlu bir süreç dâhilinde toplanmakta, depolanmakta, işlenmekte ve kullanılmaktadır.

Bunun ardından FEZ-Berlin; müşteri bilgilerini dâhili istatistiksel çalışmalarda kullanmak üzere depolama hakkına sahiptir.

FEZ-Berlin bilgileri, organizasyon ziyaretinin gerçekleştirilmesiyle ya da bilet satışıyla ilgili olarak görevlendirdiği üçüncü taraflara, bu maksatlar açısından gerekli olan kapsamda aktarabilir. Söz konusu müşteri bilgilerinin görevlendirilmiş olan üçüncü taraflarca kullanılması sırasında, verilerin korunmasına dair mevzuata riayet edilecektir.

Bunu FEZ-Berlin taahhüt eder. Yine müşteri bilgilerinin FEZ-Berlin tarafından bizzat ya da görevlendirilen üçüncü taraflarca kullanılması esnasında, tam bir gizlilik muhafaza edilecek ve kullanım sadece belirtilen kapsamda söz konusu olacaktır.

Bu husus da taahhüt edilir. Söz konusu müşteri bilgilerinin tam bir gizlilik içinde kullanılması bakımından, verilerin korunmasına dair mevzuata riayet edilecektir. FEZ-Berlin bu hususu taahhüt eder.

Reklam, piyasa araştırmaları veyahut kanaat araştırmaları için müşteri bilgileri kullanılmaz ve başkalarına aktarılmaz.

  17. Ses, fotoğraf ve film kayıtları

Telif haklarından kaynaklanan sebeplerden ötürü; organizasyonlarla ilgili ses, fotoğraf veya film kaydı yapılması, müessesenin tamamında kesinlikle yasaktır.

Münferit bazı organizasyonlarla ilgili ses, fotoğraf ve/veya film kaydı ya da yayın yapılmasına izin verme hakkını, FEZ-Berlin mahfuz tutar. Kayıt yapma hakkına sahip olanlar tarafından bir organizasyon sırasında bir ziyaretçinin kaydı yapılırsa, bu kayıt herhangi bir ücret hakkı doğurmaksızın yayınlanabilir.

Bilet satın almak suretiyle ziyaretçi, bu husustaki mutabakatını beyan etmiş olur.

  18. İlgilenme ve gözetim yükümlülüğü

FEZ-Berlin organizasyonlarına katılım söz konusu olursa, ilgilenme ve gözetim yükümlülüğü FEZ-Berlin çalışanlarına geçmez.

  19. Hijyen Kuralları

FEZ Berlin'de 6 yaş ve üzeri çocuklar ve istisnasız tüm yetişkinler için maske zorunludur. FEZ Berlin'de 1,5 m'lik minimum mesafe şartına uyulmalıdır. El dezenfeksiyonu önerilir. Dezenfektan dağıtıcıları FEZ Berlin'de umumi tuvaletlerde ve etkinlik alanlarında hazırdır. Öksürme ve hapşırma durumunda hijyen kurallarına uyulmalıdır!

  20. Sorumluluk

Kasıt ya da ağır ihmal durumlarında meydana gelen ve sözleşme kapsamına dâhil olan ya da olmayan tüm sorumluluk vakaları bakımından FEZ-Berlin, müşteriye karşı yasal hükümler doğrultusunda, tazminat veyahut beyhude masrafların telafisi konusunda sorumlu olacaktır.

Diğer vakalar bakımından FEZ-Berlin, müteakip paragrafta farklı bir düzenleme yapılmış değilse, yalnızca bir sözleşme yükümlülüğünü ihlal ettiği takdirde sorumlu olacaktır. Ancak burada kast edilen sözleşme yükümlülüğü öyle bir yükümlülüktür ki, yerine getirilmekle sözleşmenin usulüne uygun olarak ifası mümkün kılınmaktadır ve bu yükümlülüğün yerine getirileceği konusunda müşteriler, normal koşullar altında güven duyabilmektedir (buna asli yükümlülük denir).

Sorumluluk, öngörülebilen tipik zararın telafisiyle sınırlı olacaktır.

Tüm diğer hallerde, sorumluluk üstlenilmez.

Müteakip paragrafın düzenlemesi müstesnadır. İnsanların canına, bedenine ya da sağlığına yönelik ihlallerden kaynaklanan zararlarla ilgili sorumluluk ve yine ürün mesuliyeti yasasından doğan sorumluluk, yukarıdaki sorumluluk sınırlamalarından ve retlerinden etkilenmez.

  21. İnternet üzerinden sulh yapma

Avrupa Komisyonu www.ec.europa.eu/consumers/odr/ adresindeki sitede, İnternet üzerinden sulh yapılmasına yönelik bir platform sunmaktadır.

Bir tüketici olarak siz, bu platformdan bir anlaşmazlığın halli için yararlanabilirsiniz. Ayrıca burada, anlaşmazlıkların halline yönelik ilave bilgiler de bulabilirsiniz.

Ancak şu hususa dikkatinizi çekmek isteriz ki, sizinle bir anlaşmazlık yaşadığımız takdirde, bir tüketici uzlaştırma kuruluşu nezdinde sulh yapmak zorunda değiliz ve böyle bir niyetimiz de yok.

  22. Genel Çalışma Koşulları’nın geçerliliği

Münferit bir düzenlemenin ya da düzenleme kısmının kadük olmasıyla, işbu Genel Çalışma Koşulları’nın tamamı kadük olmaz. Sunumcu ve müşteri arasındaki sözleşmeler bakımından, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin hukuku uygulanır. Uluslararası Mal Satışları Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması geçerli değildir.

Yasalarca geçerli olduğu ölçüde, ifa ve mahkeme yeri olarak Berlin üzerinde mutabakata varılmıştır. Genel Çalışma Koşulları, 23.11.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Sözleşme lisanı Almanca’dır.

  23. Genel Çalışma Koşulları’nın tadil edilmesi

İşbu Genel Çalışma Koşulları’nı herhangi bir zaman tadil edebilme hakkını, FEZ-Berlin mahfuz tutar.

Berlin, 23.11.2016

Thomas Liljeberg-Markuse ve Joachim Litty

Genel Müdürlük

Wuhlheide Çocuklara ve Gençlere Yönelik Boş Zamanları Değerlendirme Merkezi – Eyalet Müzik Akademisi - Kamu Yararına Çalışan İşletim Limited Şirketi

Straße zum FEZ 2 D-12459 Berlin