FEZ Yüzme göleti

FEZ Çatı Yağmur Suyu Kullanım Sistemi

Kent Gelişimi ve Çevre Senato Komisyonu Çevre Koruma Programı 
Proje-Nr. 11384 UEP II / 1-3

Yağmur Suyu Kullanım Sistemi

FEZ, 2014 yılına kadar yeraltı su kaynaklarından elde edilen ve klorlanan su yerine doğaya yakın ve yenilikçi bir teknolojiyle yağmur suyu kullanımına geçmiştir. FEZ'in ana kanalizasyon şebekesine bağlı olan çatı alanları  (15.000 m² ana yapı ve diğer binalar) şebekeden ayrılmıştır. Ana yapının çatısında toplanan yağmur suyu doğal filtre sistemiyle arıtılarak gölete aktarılır. Bitkisel filtreler bakterileri, mikropları ve asılı katı maddeleri ayrıştırır. Su bitkisel filtre alanlarından geçtikten sonra yeniden gölete gönderilerek devir daim tamamlanır. Bu süreç yağmur ve gölet suyunun kimyasal madde kullanılmadan temizlenmesini sağlar.

Yağmur suyu kullanımı yöntemi buharlaşma, sızma ve yağmur suyu kullanımı nedeniyle kanalizasyon sistemini ve Berlin yüzey suyu alanlarını rahatlatır. Yağmur suyunun kullanımının ve aynı zamanda göletin doğal sürece yakın bir yöntemle temizlenmesinin ekolojik avantajlarının yanı sıra işletim maliyetlerini de düşürücü bir etkisi vardır.

Göl suyu filtreleme alanlarına basınç hattı yardımıyla iletilir. Su filtre tabakaları arasından sızarak geçer ve filtre alanının tabanındaki drenaj hatlarıyla yönlendirilir. Kamış bitkiler filtre alanlarının havalandırılmasını sağlar ve filtre gözeneklerinin tıkanmasını önler.

Bilgilendirme broşürüne buradan PDF formatında ulaşabilirsiniz!

Adres

FEZ Yüzme Göleti

İşletmeci:
FEZ-Berlin
KJfz-L-gBmbH tarafından işletilmektedir
Straße zum FEZ 2
D-12459 Berlin

Tel.: 030/53071-129