Verilerin korunmasına dair bilgilendirme

Verilerin korunmasına dair bilgilendirme İnternet sunumları çerçevesinde kişisel veya ticari bilgilerin (E-Mail adreslerinin, isimlerin, adreslerin) girilmesi olanağı söz konusu ise, kullanıcılar bu bilgileri açık ve net olarak gönüllülük esasına göre ifşa etmektedir. Sunulan tüm hizmetlerin kullanılması, teknik olarak mümkün ve makul olduğu ölçüde, bu tür bilgiler belirtilmeden de ya da anonimleştirilmiş bilgilerin veyahut bir takma ismin belirtilmesiyle de mümkündür.

Kişisel bilgilerin korunması, FEZ-Berlin açısından büyük bir öneme sahiptir. Kullanıcı verilerinin toplanması, yasal hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir. Verilerin korunmasına dair amir hükümlere riayet edilmesini sağlayan, teknik ve organizasyonla ilgili önlemler alınmıştır. İnternet sitesi ziyaret edildiğinde, kullanıcının bilgisayarına ‘çerez’ olarak adlandırılan bilgilerin bırakılması olasılığı vardır. Ancak bu bağlamda, kimlik tespitine yarayacak şekilde, kullanıcının hiçbir kişisel bilgileri depolanmamaktadır. Sadece İnternet protokolü adresi saklanmaktadır. Çerez bırakılmasını, tarayıcınızın ayarları üzerinden engelleyebilirsiniz.

Portal, kişisel bilgiler belirtilmeden büyük ölçüde kullanılabilir. Eğer münferit sunumlar (örneğin haber bülteni, forum) için kişisel bilgiler (örneğin isim, adres veya E-Mail adresleri) sorulursa, bu her zaman gönüllülük esasına dayalı olarak ve kullanıcının açık ve net onayıyla istenir. Bu veriler hiçbir surette üçüncü taraflara aktarılmamaktadır. Portal üzerinde saklanan verileri her zaman silebilirsiniz. Veriler, korumalı sunucu bilgisayarlar üzerinde depolanmaktadır. Yine de İnternet üzerinden her bilgi aktarımında, güvenlik boşlukları oluşabilmektedir. Verilerin üçüncü tarafların erişiminden eksiksiz şekilde korunması mümkün değildir.

Haber bülteni bilgileri

Web sayfasında sunulan haber bültenini almak istiyorsanız e-posta adresinize ve e-posta adresinin size ait olduğunu tespit etmemizi sağlayan bilgilere ve haber bülteni gönderimi için onayınıza ihtiyacımız bulunmaktadır.

Haber bülteni gönderimi izni için Double-Opt adı verilen yöntem kullanılmaktadır. Potansiyel alıcı bir dağıtım listesine kaydedilir. Daha sonra kullanıcıya haber bülteni almayı kabul etmesini onaylamasına imkân sağlayan bir onay e-postası gönderilir. Bu onay verildikten sonra adres aktif dağıtım listesine alınır.

Bu bilgiler sadece istenilen bilgilerin ve taleplerin gönderilmesi için kullanılacaktır.

Haber bülteni gönderim programı olarak Newsletter2Go kullanılmaktadır. Bu nedenle bilgileriniz Newsletter2Go GmbH'ya gönderilmektedir. Newsletter2Go'nun bilgilerinizi satması ve haber bülteni gönderimi dışındaki amaçlar için kullanması yasaktır. Newsletter2Go merkezi Almanya'da bulunan, sertifikalı ve Fderal Veri Koruma Ysassı'na uygun çalışan bir kurumdur.

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

Bilgilerin ve e-posta adresinin kaydedilmesi ve haber bülteni gönderimi için verilen izni istediğiniz zaman "Abmelden" linkine tıklayarak iptal edebilirsiniz.

Veri koruma düzenlemeleri sürekli olarak teknik yenilemelere tabi tutulmaktadır. Bu nedenle veri koruma düzenlemelerini sürekli olarak veri koruma bilgilendirmelerimizi inceleyerek takip etmenizi rica ederiz.